icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Beste Koop en Beste uit de Test

Je ziet ze in advertenties, commercials, op websites en posters: de logo's Beste Koop en Beste uit de Test van de Consumentenbond. Bedrijven mogen deze logo's echter niet zómaar gebruiken.

Bijgewerkt op: 13 mei 2019

Welke predicaten zijn er?

De Consumentenbond geeft 6 verschillende predicaten uit.

 • Beste uit de Test
 • Beste Koop
 • Afrader
 • Laagste Prijs
 • Meest Betrouwbaar
 • Groene Keuze

We kennen al onze predicatie toe aan producten of diensten die de hoogste resultaten behalen in onze vergelijkende testen en analyses .

1. Beste uit de Test
Deze producten hebben de beste kwaliteit. Ze hebben een testoordeel dat weergegeven wordt in een rapportcijfer.  
  BesteTest
2. Beste Koop
Dit zijn producten die een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden bij de door ons genoemde richtprijs.
  BesteKoop
3. Afrader
Dit zijn producten en/of diensten die een slechte kwaliteit bieden en daarom niet aan te bevelen/koopwaardig zijn, ongeacht de prijs. Ze hebben een testoordeel dat weergegeven wordt in een rapportcijfer onder de 3,0
  Afrader
4. Laagste Prijs
Winkels in deze groep hebben gemiddeld de laagste prijzen binnen een bepaalde productcategorie.
  LaagstePrijs
5. Meest betrouwbaar
Dit predicaat wordt toegekend aan producten die het best scoren in onze betrouwbaarheidsonderzoeken.
  Meest betrouwbaar merk
6. Groene Keuze
Producten die goed scoren op het testonderdeel duurzaamheid krijgen dit predicaat. Alleen producten met een goed algemeen prestatieniveau kunnen dit predicaat krijgen.
Groene Keuze_RGB (002)

Daarnaast kunnen bedrijven gebruikmaken van het vignet Testoordeel en het vignet Privacymeter. Met het vignet Testoordeel kunnen consumenten makkelijk en snel de testscore van een product aflezen. Bij het vignet Privacymeter zie je of bij een website of app de aandacht voor privacy in orde is of tekortschiet.

Ik zie vaak advertenties en reclames met jullie logo's. Hoe zit dat?

Fabrikanten kunnen tegen een vergoeding een licentie voor het gebruik van de logo's (predicaten) afnemen. In het verleden mochten bedrijven nooit gebruik maken van de predicaten. Het gevolg hiervan was dat er een enorme wildgroei ontstond van namaak-predicaten en de consument vaak niet meer wist of het nu om een echt predicaat van de Consumentenbond ging of niet. Meld misbruik van de logo's (predicaten) Beste Koop en Beste uit de Test.

Hoe lang mogen bedrijven adverteren met de logo's?

De periode waarin een predicaat of vignet kan worden gebruikt is 3 of 6 maanden.

 • 12 maanden na toekenning voor het predicaat Beste Merk
 • 6 maanden na toekenning voor het predicaat Beste uit de Test
 • 6 maanden na toekenning voor het predicaat Groenste Stroom
 • 3 maanden na toekenning voor het predicaat Beste Koop*
 • 3 maanden na toekenning voor het predicaat Laagste Prijs

*Met uitzondering van éénmalige testen. Hier is dezelfde licentieduur van toepassing als voor een Beste uit de Test.

Na een test update kan een predicaat verlengd worden. Echter een predicaat ouder dan 1 jaar biedt geen actuele informatie meer.

Datumvermelding in predicaten en vignetten

Wanneer een afnemer besluit gebruik te maken van het toegekende predicaat, komt in het logo de vermelding te staan van de maand waarin de laatste testpublicatie is bijgewerkt. Zo wordt de consument geïnformeerd over de stand van zaken op dat moment. Bij het actualiseren voegt de Consumentenbond regelmatig resultaten van nieuw geteste modellen toe en worden prijzen en verkrijgbaarheid van (eerder) geteste modellen gecontroleerd.

Hoe kan een bedrijf de licentie afnemen?

Daar lees je meer over op de pagina licentieregeling predicaten voor bedrijven.

Wat doen jullie met deze inkomsten?

Een deel van de inkomsten gebruikt de Consumentenbond voor de handhaving, zodat bedrijven onze predicaten op de juiste manier gebruiken. Het overige deel van de inkomsten gebruiken we voor nieuwe testen en continuering van bestaande testen van de Consumentenbond. Deze inkomsten komen dus altijd ten goede aan de organisatie.

Kunnen er meer producten of diensten tegelijk hetzelfde predicaat krijgen?

Tot en met 2014 konden meerdere producten of diensten binnen een productgroep hetzelfde predicaat krijgen, als de scores binnen een zekere (smalle) bandbreedte vielen. Dit leverde soms verwarring op als 2 concurrerende producten zich beide afficheerden met hetzelfde predicaat. Daarom krijgen alleen nog producten of diensten met de hoogste score een predicaat en worden alleen meerdere predicaten toegekend bij identieke hoogste scores.

Kan een apparaat of dienst zowel Beste uit de Test als Beste Koop zijn?

Ja dat kan.

Wat gebeurt er als er in een nieuwe test een ander apparaat er beter uitkomt dan een eerdere Beste uit de Test of Beste Koop?

Dan vervalt het eerder toegekende predicaat.

Controleren jullie of logo's terecht worden gebruikt?

Ja. Sinds de licentiemogelijkheid bestaat, houdt de Consumentenbond streng toezicht om te voorkomen dat andere partijen onrechtmatig gebruikmaken van de predicaten en logo's van de Consumentenbond. De Consumentenbond treedt dan ook op tegen in omloop zijnde namaakpredicaten. We doen dit met behulp van:

 • een advocatenkantoor voor de juridische procedures en advies
 • een online tool voor een overzicht van communicatie-uitingen die bedrijven publiceren
 • en een tiplijn waar consumenten melding kunnen maken van onterecht gebruik of een namaak logo: misbruikpredicaten@consumentenbond.nl

Meld misbruik

Wij houden zelf toezicht om misbruik van predicaten en ons Consumentenbondlogo tegen te gaan. Met hulp van een online zoekprogramma en in samenwerking met een advocatenkantoor pakken wij misbruik aan. Maar het kan nóg beter. Daarom vragen wij je om samen met ons een oogje in het zeil houden.

Help mee om consumenten te beschermen tegen misleiding, meld misbruik van onze predicaten. Je melding ontvangen wij bij voorkeur mét een bewijs. Dit kan een foto zijn, of een scan van bijvoorbeeld de huis-aan-huis-folder. Mail jouw melding(en) mét bewijsstuk naar: misbruikpredicaten@consumentenbond.nl

Of stuur je melding(en) mét bewijsstuk per post naar:
 
Consumentenbond
Marketing/misbruik predicaten
Antwoordnummer 2259
2502 XB Den Haag

Nadat wij een melding hebben ontvangen, zullen wij onmiddellijk actie ondernemen door het betreffende bedrijf te benaderen.

Colportage

Let op: de Consumentenbond verkoopt nooit aan de deur of telefonisch. Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen naar aanleiding van een bestelling en/of e-mail. Gebeurt dit wel, noteer alle gegevens over de persoon en/of dienst die wordt aangeboden en stuur ons een bericht.

Hoelang mogen bedrijven adverteren met de logo's?

De periode waarin een predicaat kan worden gebruikt is (afhankelijk van het soort predicaat) 3 of 6 maanden. Bij sommige predicaten kan deze periode eenmalig worden verlengd.

TestoordeelvignetHet vignet Testoordeel

Alleen de hoogst scorende producten en diensten komen in aanmerking voor ons predicaat Beste uit de Test. Producten en diensten met de beste prijs-kwaliteitverhouding krijgen het predicaat Beste Koop.

Soms zijn de verschillen in de top van de lijst klein. Bij de producten en diensten die geen predicaat Beste uit de Test of Beste Koop hebben, is het voor consumenten toch interessant om te zien wat het testoordeel hiervan is. Want ook die producten en diensten kunnen een goed alternatief zijn voor consumenten om mee te nemen in hun oriëntatiefase.

Daarom kunnen bedrijven voor deze producten en diensten ons Testoordeel-vignet gebruiken. Je ziet in 1 oogopslag welk cijfer het betreffende product krijgt en wat het laagste en hoogste cijfer uit de test is. 

Dit vignet kan door bedrijven worden gebruikt, bijvoorbeeld op de website, in winkels en in kranten en folders. De aankoop van producten en diensten is vaak een persoonlijke afweging tussen prijs en kwaliteit. Met ons Testoordeel erbij hebben consumenten een bredere selectie van goed geteste producten om zo tot de voor hen juiste keuze te komen.

Privacymeter vignet_JAN 2020 RGBHet vignet Privacymeter

Veel privacy voorwaarden zijn lange documenten vol ingewikkeld taalgebruik. Soms zijn de voorwaarden ook lastig te vinden. Daarom heeft de Consumentenbond In januari 2020 de Privacymeter geïntroduceerd. Het is een middel om je snel te vertellen hoeveel aandacht er is voor je privacy bij een website of een app.

De Privacymeter slaat groen uit bij geen of weinig problemen. Oranje betekent dat er enkele verbeterpunten zijn en rood dat er onvoldoende aandacht is voor privacy bij het onderzochte bedrijf. Voor bedrijven met een groene score bestaat er de mogelijkheid dit mooie resultaat te communiceren en gebruik te maken van het Privacy-vignet. Hiermee laat je als bedrijf onder andere zien dat de privacyverklaring op orde is en je eerst toestemming moet geven voor advertentie-cookies.

Interesse in het gebruik van het Privacy-vignet? Vraag dan een licentie aan via het aanvraagformulier (pdf). Mail het aanvraagformulier naar: licentieaanvraag@consumentenbond.nl.

Lees ook:

Artikelen binnen Website

Alle artikelen
Artikelen binnen Website