icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Consumentenbond.nl

Inloggen

Licentieregeling voor bedrijven

De Consumentenbond kent predicaten toe aan producten of diensten die de hoogste resultaten behalen in de vergelijkende testen en analyses. Heeft een product of dienst een predicaat verworven? Dan kun je als bedrijf voor het gebruik van deze logo's een licentie aanvragen voor reclamedoeleinden.

De Consumentenbond geeft 5 verschillende predicaten uit waarvoor een licentie kan worden afgenomen: Beste uit de Test, Beste Koop, Laagste Prijs, Groene Keuze en Meest Betrouwbaar. Daarnaast kunnen bedrijven gebruikmaken van het vignet Privacymeter. Een bedrijf kan kiezen om alleen het vignet te gebruiken. Maar het is ook mogelijk om delen van onze testinformatie te gebruiken in combinatie met het vignet Testoordeel.

Met het vignet Testoordeel kunnen consumenten makkelijk en snel de testscore van een product aflezen. En bij het vignet Privacymeter zie je of er bij een website of app de aandacht voor privacy in orde is of tekortschiet.

Nieuwe licentiepakketten per 1 september 2020

De Consumentenbond heeft zijn licentiepakketten aangepast. Er bestaat nu een keuze uit 6 verschillende predicaatpakketten in plaats van 3. Per licentiepakket zijn er 2 opties, namelijk Standaard en Uitgebreid. Daarnaast introduceren we Testinformatie-licentiepakketten.

Testinformatie-licentiepakketten

De Consumentenbond voert jaarlijks meer dan 2000 tests uit. Hiermee worden leden voorzien van onafhankelijk testinformatie waarmee zij de best passende keuze maken. Consumenten kunnen lid worden en krijgen vervolgens toegang tot deze testinformatie. Op deze manier blijft het voor de Consumentenbond mogelijk om te blijven testen.

Als bedrijven onze testinformatie zomaar kosteloos overnemen komt het bestaansrecht in gevaar. Uiteraard begrijpen wij dat een fabrikant of dienstverlener trots is op zijn behaalde resultaten en deze graag wil delen met de buitenwereld. Daarom geven wij bedrijven de mogelijkheid de testresultaten te gebruiken voor reclamedoeleinden.

De Consumentenbond heeft hiervoor 2 Testinformatie-licentiepakketten samengesteld. Zonder licentie is het gebruik van de testresultaten niet toegestaan. De Consumentenbond handhaaft hierop.

Met uitbreiding van de Predicaat-licentiepakketten en toevoeging van Testinformatie-licentiepakketten denken wij elke afnemer een passend aanbod te bieden.

Nieuw is dat bij het afnemen van een licentie voor een predicaat gratis het licentiepakket Testinformatiepakket standaard gebruikt mag worden. Met dit licentiepakket mag de afnemer ook de overige testgegevens van zijn product inzetten voor reclamedoeleinden.

Reglement

 • De Consumentenbond kent een predicaat toe na strenge en onafhankelijke testen en analyses van het product of de dienst. Het predicaat zelf is dus niet op aanvraag beschikbaar.
 • Het logo mag pas in uitingen gebruikt worden als de aanvraag is goedgekeurd en de licentieovereenkomst ondertekend is teruggestuurd.
 • De logo's van de predicaten mogen op geen enkele wijze gewijzigd of aangepast worden.
 • Het logo mag uitsluitend gedurende de licentieperiode ingezet worden.
 • Na goedkeuring van de Consumentenbond en na betaling van de bijbehorende vergoeding is een eenmalige verlenging mogelijk.

Geldigheidsduur licenties

De geldigheidsduur van de licentie:

 • Meest betrouwbaar: 12 maanden na toekenning van het predicaat
 • Beste uit de Test: 6 maanden na toekenning van het predicaat.
 • Beste Koop: 6 maanden na toekenning van het predicaat.
 • Groene Keuze: 6 maanden na toekenning van het predicaat.
 • Laagste Prijs*: 3 maanden na toekenning van het predicaat.
 • Testdata & Vignet Testoordeel en gebruik van de Privacymeter: 6 maanden na de ingangsdatum.

*Dit predicaat kan maar eenmalig worden afgenomen, zonder mogelijkheid tot verlenging.

Datumvermelding in predicaten en vignetten

Wanneer een afnemer besluit gebruik te maken van het toegekende predicaat, komt in het logo de vermelding te staan van de maand waarin de testpublicatie voor het laatst is bijgewerkt. Zo wordt de consument geïnformeerd over de stand van zaken op dat moment. Bij het actualiseren voegt de Consumentenbond regelmatig resultaten van nieuw geteste modellen toe en worden prijzen en verkrijgbaarheid van (eerder) geteste modellen gecontroleerd.

Verlenging

Er bestaat de mogelijkheid om de licentie te verlengen. Dit geldt voor alle predicaten en vignetten met uitzondering van de Laagste Prijs.

De licentienemer dient hiervoor tijdig en uiterlijk 1 maand vóór de afloop van de licentietermijn een verzoek tot verlenging in te dienen bij de Consumentenbond (licentiegever).

Tarieven predicaten

Reactie fabrikanten

Veel fabrikanten en dienstverleners van wie wij een product/dienst beloonden met het predicaat Beste Koop of Beste uit de Test, hebben van de mogelijkheid gebruikgemaakt deze predicaten voor reclamedoeleinden te gebruiken. Zij geloven in de kracht van het predicaat en hechten veel waarde aan een oordeel afkomstig van de Consumentenbond als onafhankelijke instantie.

Lees ook: Bedrijven met een licentie voor gebruik van predicaten.

Prijslijst, aanvraagformulieren en handleiding

Gebruik onderstaande links voor het downloaden van de prijslijst, aanvraagformulier en de handleiding met de gebruiksvoorwaarden.

Stuur het aanvraagformulier naar: licentieaanvraag@consumentenbond.nl.

Testoordeel Hollandsnieuwe juli 2020Het vignet Testoordeel

Is het predicaat Beste Koop en/of Beste uit de Test voor een product of dienst niet meer geldig? Dan kun je als bedrijf het vignet Testoordeel inzetten. Dit geldt ook voor producten en diensten die geen predicaat hebben verdiend maar wel een goede scoorde haalde in onze test.

In het vignet Testoordeel staat het Testoordeel van een product of dienst, de laagste score uit de test en hoe hoog de Beste uit de Test heeft gescoord. Het kan dan als bedrijf interessant zijn om het hoge testoordeel te vermelden in de vorm van het vignet Testoordeel. Bijvoorbeeld op de website, in winkels en in kranten of folders.

Het Testoordeel biedt meerwaarde voor consumenten, zij hebben een bredere selectie van goedgeteste producten om zo tot de voor hen juiste keuze te komen.

Is een dienst of product getest door de Consumentenbond en met het cijfer 6 of hoger beoordeeld? Vraag dan een licentie aan via het aanvraagformulier licentie vignet Testoordeel (pdf). Mail het aanvraagformulier naar: licentieaanvraag@consumentenbond.nl.

Tarieven Testinformatie licentiepakketten en vignet Testoordeel

*De licentie is tot 6 maanden geldig.

Privacymeter vignet_JAN 2020 RGBHet vignet Privacymeter

Veel privacy voorwaarden zijn lange documenten vol ingewikkeld taalgebruik. Soms zijn de voorwaarden ook lastig te vinden. Daarom heeft de Consumentenbond In januari 2020 de Privacymeter geïntroduceerd. Het is een middel om je snel te vertellen hoeveel aandacht er is voor je privacy bij een website of een app.

De Privacymeter slaat groen uit bij geen of weinig problemen. Oranje betekent dat er enkele verbeterpunten zijn en rood dat er onvoldoende aandacht is voor privacy bij het onderzochte bedrijf. Voor bedrijven met een groene score bestaat er de mogelijkheid dit mooie resultaat te communiceren en gebruik te maken van het vignet Privacymeter. Hiermee laat je als bedrijf onder andere zien dat de privacyverklaring op orde is en je eerst toestemming moet geven voor advertentie-cookies.

Interesse in het gebruik van het vignet Privacymeter? Vraag dan een licentie aan via het aanvraagformulier (pdf) en mail het aanvraagformulier naar: licentieaanvraag@consumentenbond.nl.

Tarieven vignet Privacymeter

Er kan er maar één de beste zijn

Tot 2014 konden bij de Consumentenbond meerdere producten met bijna even hoge testoordelen het predicaat Beste uit de Test krijgen. Daarop ontvingen wij regelmatig signalen van buiten dat er maar één de beste kan zijn. Wij zien in dat dit mogelijk voor verwarring zorgt. Daarom is destijds besloten om voortaan 1 product Beste uit de Test te noemen.

Er is een uitzondering op die regel: bij een gedeelde eerste plaats, dus als 2 of meer producten exact hetzelfde hoogste testoordeel hebben, krijgen deze alle het predicaat Beste uit de Test toegewezen.

Ook voor het predicaat Beste Koop geldt vanaf 2015 dat slechts 1 product of dienst in een categorie het predicaat Beste Koop kan krijgen. De predicaten zijn dus exclusiever geworden.

Namaakpredicaten

In het verleden mochten bedrijven nooit gebruikmaken van het predicaatlogo Beste Koop of Beste uit de Test in reclame-uitingen. Het gevolg hiervan was dat er een enorme wildgroei ontstond van namaakpredicaten en de consument vaak niet meer wist of het nu om een echt predicaat van de Consumentenbond ging of niet.

Daarom hebben we het mogelijk gemaakt voor bedrijven om een licentie voor een predicaat af te nemen voor het product of de dienst die goed gescoord heeft. Met deze stap wil de Consumentenbond zijn predicaten beter reguleren en controleren en bedrijven op een legale manier de mogelijkheid bieden om dit mooie resultaat te communiceren.

Lees ook Meld misbruik predicaten

Handhaving

Nu de licentiemogelijkheid bestaat, houdt de Consumentenbond streng toezicht om te voorkomen dat andere partijen onrechtmatig gebruikmaken van de predicaten en logo's van de Consumentenbond. De Consumentenbond treedt dan ook op tegen in omloop zijnde namaakpredicaten. Daarbij wordt Consumentenbond geholpen door een aantal partijen:

 • Een IT-bedrijf houdt online toezicht op het gebruik van Consumentenbond-logo's.
 • Een landelijk panel van consumenten houdt een oogje in het zeil op het gebruik van logo's in folders, huis-aan-huisbladen en in winkels.
 • Een advocatenkantoor helpt de Consumentbond met juridische procedures en advies.

Inkomsten

Om een deel van de kosten voor de handhaving te dekken, vragen we een vergoeding voor de licentieverstrekking. Het overige deel van de inkomsten wordt geïnvesteerd in nieuwe testen en continuering van bestaande testen.

Auteursrecht

Op alle informatie (teksten, tabellen en foto's) in de uitgaven en op de website van de Consumentenbond rust auteursrecht. Informatie overnemen mag dus nooit, tenzij wij vooraf toestemming hebben gegeven.
Meestal geven we die toestemming voor het overnemen van (delen van) artikelen in educatieve uitgaven.
Voor commerciële uitingen - zoals advertenties of televisiereclame - geven wij in de regel geen toestemming (behalve via de licentieregeling).

Ook voor het gebruik van ons logo voor commerciële doeleinden geven wij nooit toestemming. Dit is het beeldmerk van de Consumentenbond en merkrechtelijk beschermd.

Overige vragen

Heb je verder nog vragen?

Lees ook:

Artikelen binnen Wie zijn we

Alle artikelen